Güneş Enerjisi Panellerinden Elektrik Üretmek Ve Fiyatları

Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürülmesi dünya ülkeleri arasında yoğun ilgi gösterilen ve yatırımların bu alanda ciddiyet kazandığı bir uygulamadır. Buna istinaden güneş enerjisi panellerinden elektrik üretmek ve fiyatları konusunda da kurumsal ve kişisel meraklar bulunur. İlk olarak güneş enerjisi sisteminin kurulmasında gereksinim duyulacak araç gereçlerin belirlenmesinde fayda vardır.

Bu araç gereçler şunlardır: Akü şarj regülatörü, akü grubu araçları, evirici ve yardımcı elektronik devrelerdir.  Uygulamalar doğrultusunda bahsi geçen bileşenlerin değişiklik göstermesi de muhtemeldir. Enerji miktarına ne kadar ihtiyaç duyuluyor ise o sayıda güneş paneline ihtiyaç duyulur. Akü grubu güneşin olmadığı zamanlarda güneş enerjisi sistemine güneşten gelen ışığın elektrik enerjisine dönüştürülerek depolanmasını sağlar.

Akünün aşırı şarj veya deşarj olması ne yazık ki mümkün olabilen bir durum olup akünün zarar görmemesi için akü şarj regülatörünün kullanılması sağlanır. Akü şarj regülatörü güneş pillerinden gelen akımı kesmekte veya bu akımın yükünü çekmektedir. Bu durumda akünün o anki durumu göz önüne alınır.

Alternatif akıma gereksinim duyuluyor ise evirici kullanılmaktadır. Evirici, panelde elde edilmekte olunan doğru akım elektriğini alternatif akım elektriğine dönüştürmekle yükümlüdür. İstenildiği taktirde güneş enerjisi sistemine MPPT adı verilen maksimum güç noktası izleyicisi dahil edilmektedir. Bu araç gereçlerin temin edilmesi ile güneş enerjisi sistemleri farklı fiyatlarda gözetilebilmektedir.

Solar Paneller

Bunlara fotovoltaik paneller de denilir. Güneş ışınlarının elektrik enerjisine dönüştürülmesinde asıl işlevsel olan solar paneller olarak karşımıza çıkıyor. Güneşten elde edilecek verimlilik panellerin tipine göre farklılık gösterebileceği gibi panel sayısına da bağlı olarak değişebiliyor. Genel olarak solar panellerden % 15 ila % 20 arasında verimlilik elde ediliyor. Verim değerlerinin yükseltilmesi amacı ile halen çalışmalar sürdürülmektedir. Verimi düşüren bazı püf noktalara değinilebilir.

Bunlar: güneş ışınlarının geliş açısı, panel camlarının kir içermesi, havanın sıcaklık değerinin aşırı yüksek ve aşırı soğuk olmasıdır. Bu nedenle hesaplanan güç değeri doğrultusunda panel kullanımı sağlanır. Fakat verimliliğin düşmemesi için hesaplanan değere denk gelen panel sayısına sabit kalınmasından sa bir panel fazla kullanmak daha da verimli enerjilerin elde edilmesini sağlayacaktır.

Güneş enerjisi sistemi otonom sistemlerle karşılaştırıldığında daha ucuz maliyetle kurulurlar. Elektrik faturasının her ay en az 80 tl geldiği düşünülerek 1 yıllık hesaplama yapıldığında 2 kw’lık bir güneş paneli kurulması aynı hesaba gelmekte ve daha ucuz yollu ve kaliteli elektrik enerjisi kullanılmaktadır.

Elektrik fiyatlarının arttığı düşünülürse güneş paneli fiyatı panel sayısı doğrultusunda değişiklik göstermesi ile bir evin birkaç yıllık elektrik faturasına harcanan paranın bütçesini gösteriyor. Güneş enerji sistemlerine bir seferde harcanan maliyetten sonra her ay elektrik faturası ödeme sıkıntısı da ortadan kalkmış oluyor. Böylece elektrik enerjisi en ucuz yoldan ve verimli olarak kullanılıyor.

Daha fazla bilgi için www.gunesenerjisipanelleri.net web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.