Tüp Bebek Uygulaması Nedir ve Hangi Durumlarda Yapılır?

Kadının her iki tüpü tıkalıysa, erkeğin sperm sayısı düşükse, yumurtlama ve aşılama tedavileri ile gebelik oluşmamışsa veya açıklanamayan interfilite teşhisi konulmuşsa tüp bebek tedavisine başvurulabilir. Tüp bebek tedavisi Kıbrıs’ta oldukça yaygın kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Bu yöntemde kadına ait yumurta hücresi ve erkeğin sperm hücresi vücut dışında, laboratuvar ortamında birleştirilerek oluşan embriyolar rahim içine yerleştirilir.

Tüp Bebek Yöntemleri

Laboratuvarda yapılan döllenme iki çeşittir. IVF yönteminde kadının yumurta hücresi etrafına laboratuvar ortamında 50-100 bin kadar sperm koyulur ve bu spermlerden birinin yumurta hücresini kendiliğinden döllemesi beklenir. ICSI (mikroenjeksiyon) yöntemi ise yine laboratuvar ortamında yapılır ancak bu sefer sperm yumurtanın içine mikroskobik yöntemle yerleştirilir, kendiliğinden yumurtayı döllemez. Doktor tarafından seçilen tek bir sperm ile dölleme sağlanır.

Bunun dışında her iki cyprus tüp bebek yönteminin tedavi süreci aynıdır. Süreç, yumurtalıklarda yumurta gelişimi, yumurtaların toplanması, yumurtaların döllenmesi ve embriyonun rahim içerisine yerleştirilmesi aşamalarından oluşur.

Mikroenjeksiyon (ICSI) Yöntemi ile Tüp Bebek Yapılan Durumlar

Bu yöntem erkek kısırlığı denilen sperm hücresinin yumurtayı dölleyememesi halinde uygulanır. Spermin kadın yumurtasına erişememesi, yumurta zarını aşamaması, sperm sayısı ve hareketliliğinin az olması, spermlerde şekil bozukluğu olması gibi spermlerden kaynaklı hallerde uygulanır.

IVF Yöntemi ile Tüp Bebek Yapılan Durumlar

Kadındaki tüpler tıkalıysa, karın içi yapışıklıklar varsa, yumurtlama bozukluğu varsa, açıklanamayan interfilite veya erkeğe bağlı bazı sebepler halinde IVF yöntemi ile tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır

Doktorla olan ilk görüşmede çiftlerin hikayesi alınır. Daha önce geçirilen hastalıklar, gebe kalma çabaları vs. anlatılır. Daha sonra fiziksel muayene ve ultrasonografik incelemeler yapılır. Gerekli görülürse rahim filmi (HSG), histeroskopi istenebilir veya kadına ait tiroid fonksiyon testleri, prolaktin hormon düzeyi ile kan sayımı, kan grubu, hepatit ve HIV testleri istenebilir. Erkeğin sperm analizine göre gerek varsa üroloji uzmanı ile görüşülür.

Yumurta hazırlık evresi için iğne yapıldıktan sonra adetin 3. günü, adet olmazsa 14.gün ultrason çekilerek incelemeler yapılır. Yumurtlama tedavisinde çatlatıcı iğne uyguladıktan 34-36 saat sonra düşük anestezi ile ameliyathane ortamında yumurtalar bir iğne ile toplanır ve laboratuvar ortamına alınır. Bu sırada erkekten alınan sperm örneği de döllenmeye hazır hale getirilir.

Döllenme için yukarıda bahsedilen koşullara göre iki seçenekten biri tercih edilir. Döllenen yumurta embriyo oluşana kadar laboratuvar ortamında tutulur. Tutunma olasılığı en yüksek embriyo seçilerek rahme yerleştirilir. Embriyo transfer aşaması çok önemlidir.

Gebelik oluşturmaya elverişli embriyolar dondurularak saklanabilir ve gelecek tedavilerde kullanılabilir.

tüp bebek tedavisi olan kadın

Tedavi Aşamasında Oluşabilecek Komplikasyonlar

Kadında yumurtalıkların aşırı uyarılması, karında sıvı toplanması, yumurtalar toplanırken kanama ve sonrasında infeksiyon oluşma riski vardır. Embriyo transferi yapıldıktan sonra da infeksiyon gelişebilir.

Erkekte yalnızca testisten sperm toplanarak işlem yapılıyorsa testis içinde kanama veya infeksiyon oluşabilir.

Tüp Bebekte Başarı Oranları

Her çifte ve koşullara göre bu oranlar farklılık gösterse de genel olarak tüp bebek tedavisi sonucu bebeğin canlı doğumla sonuçlanma şansı yaş kriterine göre şu şekildedir:

35 yaşın altındaki kadınlarda %30-35

35-37 yaş arası kadınlarda %25

38-40 yaş arası kadınlarda %15-20

40 yaş üzerindeki kadınlarda %6-10